Częściowy remont budynku kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Rocha w zespole cmentarza parafialnego w Widawie

Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Antoniego (XVIII w.) -  etap II

Nr konta parafialnego:  

nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010

Renowacja zabytków

parafiawidawa@wp.pl

+43 672 10 14

ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa