Schola i chór 

  W przeżywaniu eucharystii, pomaga muzyka. Wspólny śpiew wyraża jedność całego zgromadzenia liturgicznego.

  Przy parafii działają schola i chór. Różni je tylko wiek, ale cel jest ten sam - upiększenie liturgii.

  Spotkania chóru odbywają się w każdą środę po mszy świętej wieczornej, a scholi we wtorki (dorośli - sala chóru, dzieci i młodzież - salka).

 

         ZAPRASZAMY!!

Created with WebWave CMS