Nr konta parafialnego:  

nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010

Częściowy remont budynku kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Rocha w zespole cmentarza parafialnego w Widawie

   Zadanie pn. ,,Częściowy remont budynku kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Rocha w zespole cmentarza parafialnego w Widawie” dofinansowane jest ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Odbudowy Zabytków. Zakres inwestycji obejmuje: częściowy remont budynku kaplicy cmentarnej pod wezwaniem św. Rocha w Widawie polegający na: remoncie ścian fundamentowych, wymianie konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz elementów odwodnienia dachu, wymianie stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej, remoncie elewacji.

parafiawidawa@wp.pl

+43 672 10 14

ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa