Nr konta parafialnego:  

nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010

23 grudnia 2018

<< Wróć do strony głównej

   W dniu dzisiejszym harcerze 64 Widawskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Carpe Diem” przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce księdza Proboszcza.

   

    Historia BŚP Każdego roku dziewczynka lub chłopiec, odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

   

   Związek Harcerstwa Polskiego organizuje sztafetę BŚP od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej do sąsiednich krajów.

Światełko Betlejemskie

parafiawidawa@wp.pl

+43 672 10 14

ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa