ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa

+43 672 10 14

parafiawidawa@wp.pl

"Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" ( J 11,25)

 

Oto nadszedł dzień radości, dzień objawienia się chwały Bożej, miłości, która zwyciężyła śmierć.

 

Niech ta radosna Nowina, że Jezus zmartwychwstał niesie odrodzenie duchowe w każdym z nas i całej Parafii, niech napełni serca miłością, wiarą i pokojem. Niech łaska i błogosławieństwo Zmartwychwstałego Pana doprowadzą nas wszystkich do nowego życia w Chrystusie.

Życzą: 

Ks. Proboszcz

Ks. Wikariusz

 

Życzenia świąteczne

12 kwietnia 2020
Nr konta parafialnego:  
nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010