ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa

+43 672 10 14

parafiawidawa@wp.pl

Ks. Jarosław Leśniak

 

Ks. Łukasz Kaczmarek

 

Duszpasterze

Święcenia 
kapłańskie - 
11 VI 1994 r., Łódź

Pochodzi z parafii - Niepokalanego Poczęcia NMP
w Łasku

W parafii od 1 VII 2014 r. 

Dziekan dekanatu widawskiego 
PROBOSZCZ
Wikariusz
Święcenia kapłańskie -
25 V 2019 r., Łódź

Pochodzi z parafii - Matki Boskiej Jasnogórskiej
w Łodzi

W parafii od 27 VIII 2019 r.