Nr konta parafialnego:  

nr. 51 9279 0007 0035 4129 2000 0010

Święcenia kapłańskie - 25 V 2019 r., Łódź


Pochodzi z parafii - Matki Boskiej Jasnogórskiej
w Łodzi

W parafii od 27 VIII 2019 r.

Wikariusz

PROBOSZCZ

Święcenia kapłańskie -  11 VI 1994 r., Łódź


Pochodzi z parafii - Niepokalanego Poczęcia NMP
w Łasku

W parafii od 1 VII 2014 r. 

Dziekan dekanatu widawskiego 

Duszpasterze

Ks. Łukasz Kaczmarek

 

Ks. Jarosław Leśniak

 

parafiawidawa@wp.pl

+43 672 10 14

ul. Rynek Kościuszki 14, 98-170 Widawa